W najbliższej okolicy

Jezioro Suchodół – (400m od gospodarstwa) – o powierzchni 32 ha i max głębokości 1,7 m wpisane jest w sieć NATURA 2000 jako specjalny obszar ochrony. Jest ostoją rzadkich okazów flory i fauny. Niewątpliwie jednym z najcenniejszych elementów szaty roślinnej jest obecność rzadkiego zespołu jezierzy – Najadetum marinae. W sprzyjających warunkach potrafi pokryć niemal całą powierzchnię dna jeziora i jego brzegów, co jest ewenementem w skali całego kraju. Skupia dzięki temu wiele zagrożonych lub rzadkich w Polsce gatunków roślin.

Bory i lasy – prawie 66% powierzchni gminy zajmują lasy, to najbardziej zalesiona gmina w Polsce. Na naszym terenie znajduje się wiele interesujących obiektów przyrodniczych. Jednym z ciekawszych jest powierzchniowy pomnik przyrody „Bór Suchy” (najstarszy w Polsce, rosnący na najuboższym siedlisku, drzewostan sosny), który liczy sobie dzisiaj ponad 200 lat. Różnorodny drzewostan, obfitość grzybów, jagód oraz pięć rybnych jezior to dodatkowe walory. Ośmiornica – to ponad dwustuletnia sosna o oryginalnym układzie ośmiu konarów, wyrastających z jednego pnia na wysokości około jednego metra nad ziemią.